آدرس دبیرخانه  دائمی سمینار:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، روبری دانشگاه شهید بهشتی، خیابان کودک‌یار، دانشکده علون بهزیستی و توانبخشی، ساختمان فارابی، طبقه پنجم، گروه آموزشی پیش از دبستان
راه ارتباطی با دبیرخانه:۰۹۹۱۰۸۵۱۶۳۷
ایمیل کنگره: congress@eceh.ir
ساعت تماس با دبیرخانه: ۹-۱۵

فهرست